Co musimy wiedzieć o księdze wieczystej?

Księgi wieczyste to zbiór dokumentów dotyczących stan prawnego nieruchomości. Ich działanie oparte jest na konkretnych wytycznych, które zostały ujęte w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 2003 roku. Co jest dla kupującego nieruchomość najważniejsze? Jawność ksiąg wieczystych Księgi wieczyste są jawne. Znaczy to, że każdy, kto wykaże interes prawny może uzyskać numer księgi wieczystej […]