Wiele z nas kilka minut przed sprzedażą swojego auta, przeszukuje szybko internet w celu znalezienia dobrego wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu. Jak się okazuje jest to prosty dokument, który każdy z nas bez problemu napisze na komputerze lub odręcznie. Wystarczy poznać kilka szczegółów, które obowiązkowo muszą się znaleźć w takiej umowie. 

Obowiązkowo na piśmie!

Dawno minęły te czasy, gdy takie transakcje dokonywane były tylko na słowo honoru. Obecnie, każda sprzedaż samochodu powinna być dokładnie i szczegółowo przedstawiona na piśmie. Jest to w interesie zarówno samego sprzedającego, jak i kupującego, który wówczas otrzymuje poświadczenie, iż nabył legalnie samochód wprost od jego właściciela. Co więcej, zostało to uregulowane w Kodeksie Cywilnym, gdzie jasno jest wskazane, że umowa kupna sprzedaży samochodu powinna być zawsze dokonywana na piśmie i koniecznie taki dokument musi być opatrzony podpisami (sprzedającego i kupującego). 

Wszystkie ważne informacje

Umowa kupna sprzedaży samochodu o której więcej przeczytasz na Kapitalni.org – nie jest ani długa ani skomplikowana. Powinna zawierać między innymi takie dane jak: data i miejsce, gdzie została ona zawarta. Ponadto, obowiązkowo muszą się w niej znaleźć wszystkie informacje o sprzedającym i kupującym (najlepiej spisane z aktualnego dokumentu, którym posługuje się dana osoba – dowodu osobistego lub ewentualnie paszportu). W umowie należy więc zawrzeć: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, organ który wydał taki dokument. Kolejno, należy dokładnie opisać przedmiot umowy, czyli pojazd, który sprzedajemy. Wśród informacji, dotyczących przedmiotu umowy powinny się znaleźć takie dane jak: marka/model auta, nr silnika, rok produkcji, nr nadwozia, nr rejestracyjny. Obowiązkowym elementem takiej umowy jest również podanie dokładnej kwoty sprzedaży samochodu. Ponadto, poniżej powinno zawrzeć się również oświadczenia, iż tym dokumentem sprzedający przenosi na kupującego prawo własności oraz, że samochód nie posiada żadnych ukrytych wad technicznych. Dodatkowo, ważny jest także zapis, iż w momencie jakichkolwiek problemów – w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. Warto także umieścić na końcu zapis, że właściwym do rozstrzygnięcia spraw jest Sąd pod który podlega sprzedający (jest to wygodne i najczęściej stosowane rozwiązanie). Taka umowa kupna sprzedaży jest wówczas prawidłowa i bez problemu można się nią posługiwać przy załatwianiu formalności w miejscach takich jak urzędy czy firma ubezpieczeniowa, u której mieliśmy dotychczas wykupioną polisę.