Od 1 września 2019 roku w Polsce przestał obowiązywać wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zgodnie z aktualnym prawodawstwem została ona zastąpiona przez listę podatników VAT znaną jako białą.

Z aktualizowaną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej listą zapoznać się musi przedsiębiorca nabywający towary i usługi od czynnych podatników VAT na kwotę minimum 15 000 zł brutto. Czym jest lista podatników VAT oraz jakie nakłada obowiązki na przedsiębiorców? Spieszymy z odpowiedzią!

Lista podatników VAT

Lista podatników VAT to elektroniczny wykaz wszystkich podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Z aktualnym wykazem zapoznać się można na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zawiera ona podstawowe informacje na temat podatników VAT, które zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Z obowiązującą listą zapoznać się musi każdy przedsiębiorca przelewający kwotę m.in. 15 000 zł brutto na konto kontrahenta posiadającego status czynnego podatnika VAT. Elektroniczny wykaz zawiera m.in.:

– nazwa przedsiębiorstwa lub personalia płatnika,

– NIP oraz REGON firmy,

– status płatnika (podatnik VAT „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”),

– istotne informacje dodatkowe (odmowa wpisu do wykazu lub wykreślenie, przywrócenie do niego).

Do czego służy wykaz podatników?

Prowadzony niemalże rok temu wykaz podatników VAT znacząco zwiększa szansę na przyjęcie przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych na firmowe konto bankowe, które zgłoszone zostało do Urzędu Skarbowego. Jeżeli firma zaniecha obowiązku sprawdzenia listy i przeleje na konto czynnego podatnika VAT inne, niż to, które znajdują się w elektronicznym wykaże, nie będzie możliwości odliczenia przelanej kwoty od kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo w sytuacji, w której kontrahent zaniecha zapłacenia podatku VAT od transakcji, przedsiębiorstwo może ponieść dodatkowe konsekwencje na gruncie tzw. solidarnej odpowiedzialności.