Urlop po urodzeniu dziecka przysługuje nie tylko kobiecie. Może wziąć go także mężczyzna zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Na jakich zasadach można skorzystać z takiego urlopu dla ojca?

Urlop dla ojca

Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają ojcom na uzyskanie urlopu podobnego do macierzyńskiego. Jest on określany jako urlop ojcowski.

Tego typu urlop może zostać wybrany niezależnie od urlopu matki dziecka w związku z nowo narodzonym dzieckiem lub też dzieckiem przysposobionym.

Wymiar urlopu

Świeżo upieczony tata może otrzymać 14 dni wolnego przeznaczonego na spędzenie czasu ze swoim nowym potomkiem.

Dodatkowo, poza tym urlopem, może on skorzystać z części urlopu macierzyńskiego od matki – może ona oddać go ojcu w wymiarze do 6 tygodni, a także z urlopu rodzicielskiego – to minimum 32 tygodnie.

Termin urlopu

Tata może skorzystać z przysługującego mu urlopu ojcowskiego w terminie do 2 lat, dlatego wtedy, gdy nie wykorzysta go w tym terminie, wolne przepada. 

Warto przy tym zaznaczyć, że tego typu urlop nie musi być wybierany od razu po porodzie. Jak wskazują przepisy, ojciec ma na to 2 lata, czyli może on skorzystać z tego uprawnienia także w późniejszym czasie.

Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcy na minimum 7 dni przed jego planowanym terminem.

Urlop okolicznościowy

Świeżo upieczonemu ojcowi przysługuje nie tylko prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego, tacierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Dodatkowo może on skorzystać z urlopu okolicznościowego z okazji narodzin dziecka.

Wymiar urlopu okolicznościowego wynosi 2 dni. Najczęściej jest on wybierany po porodzie. Można wybrać go tuż przed porodem, gdy pojawia się taka potrzeba. W celu skorzystania z tego typu wolnego należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)

– Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).