Rozmowa kwalifikacyjna przypomina czasem rozgrywkę szachową, gdyż trzeba przeprowadzić ją tak, by pozbawić przeciwnika wszystkich asów w rękawie i nie dać mu powodów do odmowy.

Jak można skutecznie przejść przez sito rekrutacyjne?

Można to zrobić, pisząc dokumenty aplikacyjne w sposób nienaganny, czytelny i ciekawy. Po drugie w ogólnej ocenie kandydata liczy się też jego wygląd zewnętrzny i to jak reaguje w stresowych sytuacjach. Jeśli p/ brakuje mu słownictwa lub jest zwyczajnie zbyt bezpośredni – to jego szanse na wymarzone stanowisko maleją. Po drugie w złym guście są także spóźnienia i przekładanie rozmowy na inny termin. Pracodawca pomyśli wtedy, że ma do czynienia z nieodpowiedzialnym i niekompetentnym kandydatem.

Nieznajomość języków obcych i podstawowych programów komputerowych takich jak Word czy Excel również mogą poważnie zaszkodzić. Ponadto, by przejść szczelne sito rekrutacyjne, należy wykazać się zdolnościami interpersonalnymi oraz mieć nietuzinkowe i bogate w konkrety CV i list motywacyjny (tu znajdziesz wzory), bo to jest tak naprawdę klucz do ewentualnego sukcesu.

Najczęstsze błędy podczas pisania listu motywacyjnego

Po pierwsze listu motywacyjnego nie powinno się kopiować z internetu, bo to nieprofesjonalne. Poza tym pracodawca rychło zorientuje się, że nie został on stworzony samodzielnie, ponieważ zawiera standardowe i oklepane formułki. Po drugie ten dokument aplikacyjny powinien być zawsze tworzony na podstawie stanowiska, na które się aplikuje. W związku z tym musi być modyfikowany na bieżąco, a nie bezmyślnie powielany.

Ponadto dobrze by było, gdyby miał czytelną konstrukcję i by zostały w nim jakoś wyszczególnione najważniejsze kwestie na przykład przez pogrubienie czcionki. Przyszły pracodawca musi przejrzeć kilkanaście takich aplikacji, toteż jego uwaga ulega stępieniu i potrzebuje jakichś bodźców stymulujących. Wytłuszczenia w tekście z pewnością przyciągają wzrok i aż proszą, żeby je przeczytać.

Czy list motywacyjny pomaga w znalezieniu pracy?

Jeśli jest napisany w sposób profesjonalny, niesztampowy i ciekawy może decydować o zatrudnieniu/ zaproszeniu na rozmowę. Poza tym jego dobre przygotowanie świadczy o zaangażowaniu przyszłego pracownika i o jego kreatywności. Jeśli dokument ten jest dodatkowo opatrzony referencjami lub dyplomami potwierdzającymi fachowość kandydata, jego szansa na stały etat wzrasta i nabiera bardziej realnych kształtów. Nieprawdą więc jest, że można go sobie w buty wsadzić, bo i tak nikt nigdy go nie przeczyta, Owszem może nie jest on najważniejszy, ale zawsze warto mieć go w zanadrzu.