Osobom, które są zainteresowane zmianą pracy praktycznie z dnia na dzień przy jednoczesnym porozumieniu w tej kwestii z pracodawcą rekomendowane jest wypowiedzenie w trybie natychmiastowym za porozumieniem stron. Warto również zdawać sobie sprawę, że podobną formułę można bez żadnego problemu także zastosować w przypadku chęci rozwiązania umowy najmu czy zlecenia. W ten prosty sposób można będzie uniknąć bardzo kłopotliwego okresu wypowiedzenia.

Kiedy dochodzi do rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

W przypadku, gdy zarówno pracownik, jak i pracodawca będą się zgadzać w kwestii rozwiązania umowy o pracę, a także warunków rozstania, mogą spokojnie zdecydować się na podpisanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Oczywiście wspomniane porozumienie musi być przygotowane na piśmie i podpisane zarówno przez pracodawcę i pracownika. 

W przypadku, gdy dojdzie do takiego porozumienia obie strony mogą się ze sobą rozstać praktycznie z dnia na dzień w dniu, w którym zostało przez nich podpisane dane porozumienie. Jest to najczęściej wymieniany atut tej formy rozwiązywania umowy zarówno przez pracowników jaki i pracodawców. Decyzja może być bowiem podjęta praktycznie na dowolny okres, można ją nie tylko skrócić, ale również wydłużyć. 

Warto wiedzieć, że w znacznej większości przypadków wymówienie za porozumieniem stron jest inicjowane, gdy jedna ze stron woli uniknąć długiego okresu wypowiedzenia. Doskonałym przykładem może być sytuacja, w której dany pracownik ma już nową pracę i chciałby zacząć ją w jak najszybszym możliwym terminie. 

W jaki sposób zdecydowanie najlepiej napisać wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Pismo dotyczące porozumienia stron powinno przede wszystkim zawierać dane osobowe pracownika, nazwę pracodawcy, informacje związane z umową, oświadczenie o porozumieniu stron. 

W wypowiedzeniu koniecznie musi być szczegółowy opis warunków, na jakich dojdzie do zwolnienia pracownika na podstawie porozumienia stron. Nie można również zapomnieć o wymienieniu przyczyny. Może ona mieć bowiem bardzo istotne znaczenie dla losów danego pracownika. 

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron

Jak zostało już wspomniane wcześniej za porozumieniem stron możliwe jest również wypowiedzenie umowy zlecenia. Nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia czas, na który została ona podpisana. Koniecznie należy przy tym zaznaczyć, że zawarcie przez pracodawcę i pracownika takiego porozumienia będzie oznaczało, że po wypowiedzeniu umowa przestanie obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym. Wynika to bowiem z zasady wzajemnego zaufania stron, na której bazuje umowa zlecenia.