Nie ulega wątpliwości, że zatrudnienie doświadczonych pracowników umożliwia firmie jej ciągły i dynamiczny rozwój. Jednak pracodawca decydując się na przyjęcia nowego pracownika ponosi spore koszty. Do tych kosztów zalicza się podstawowe wynagrodzenie, premie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownicy – najważniejszy element przedsiębiorstwa 

Oczywiście pracownicy stanowią bardzo ważny kapitał każdej firmy. Pracownik z bogatymi umiejętnościami, wszechstronną wiedzą i odpowiednim doświadczeniem przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w firmie. Poza tym jest on także zazwyczaj łącznikiem między zakładem pracy a klientami. Niezależnie od tego, czy organizacja proponuje produkty czy usługi, to właśnie osoba pracująca w przedsiębiorstwie wpływa na zadowolenie klienta z towaru bądź na nawiązanie dłuższej współpracy. Zatem warto zatrudniać pracowników i w nich inwestować. Niestety, koszty pracodawcy z roku na rok nieustannie rosną. Wynika to przede wszystkim z podwyższania minimalnego wynagrodzenia przez ustawodawcę. Szerzej o tym temacie przeczytasz pod tym linkiem.

Ile pracodawca musi zapłacić za pracownika?

Od 1 stycznia aktualnego roku pracodawca musi wypłacić pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości 3490 brutto. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło o 480 zł. Z jednej strony ze strony perspektywy pracownika minimalna płaca za pracę nie jest wysoka , a z drugiej jej podwyższanie w znacznym stopniu zwiększa koszty zatrudnienia. Naturalnie pracodawca może zatrudnić pracownika na różne umowy takie jak, umowa o pracę, umowa o zlecenie i umowa i dzieło. Wobec tego wiele osób zastanawia się, ile pracodawca płaci za pracownika. W przypadku umowy o pracę na koszty przedsiębiorstwa składa się wynagrodzenie netto (2837 zł), składki emerytalne (360,60 zł), składki rentowne (226,85 zł), składki powypadkowe (58,28 zł), fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (3,49 zł) oraz podatek dochodowy (300 zł), czyli całkowity koszt pracodawcy 2023 z związku z utrzymaniem pracownika na stanowisku wynosi 4650 brutto. W umowie o zlecenie pracodawca także opłaca obowiązkowe składki ZUS.